Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Зведена рецептура: №034 "Помадно-сливові"

№034
#

Назва сировини та напівфабрикатів

Масова частка сухих речовин, %
Розхід сировин
на 1 т фази
на 782 кг готової продукції
в натурі
в сухих речовинах
в натурі
в сухих речовинах
1Зареєструватися - це безкоштовно!
2Глазур шоколадна99.1  231.13 229.05 180.74 179.11 
Разом9.76 90.24 1004.98 906.94 785.89 709.22 
Втрати 0.5%4.54 3.54 
Вихід9.76 90.24 1000.0  902.4  705.68 

Рецептури

Корпус
#

Назва сировини та напівфабрикатів

Масова частка сухих речовин, %
Розхід сировин
на 1 т фази
на 605.15 кг фази
в натурі
в сухих речовинах
в натурі
в сухих речовинах
1Зареєструватися - це безкоштовно!
2Підварювання сливове69.0  122.42 84.47 74.08 51.12 
3Настоянка з-під слив—  18.36 —  11.11 —  
4Лимонна кислота91.2  1.57 1.43 0.95 0.87 
5Есенція сливова—  0.31 —  0.19 —  
Разом14.14 85.86 1027.42 882.18 621.74 533.86 
Втрати 0.7%6.18 3.75 
Вихід12.4 87.6  1000.0  876.0  605.15 530.11 
Втрати до упека/уварки, усушки 0.35%85.86 3.6  3.09 2.18 1.87 
Упік/уварка 2.0%87.61 20.29 —  12.28 —  
Втрати після упека/уварки, усушки 0.35%87.6  3.53 3.09 2.14 1.87 
помада фруктова в конф. №34
#

Назва сировини та напівфабрикатів

Масова частка сухих речовин, %
Розхід сировин
на 1 т фази
на 535.41 кг напівфабрикату
в натурі
в сухих речовинах
в натурі
в сухих речовинах
1Зареєструватися - це безкоштовно!
2Пюре яблучне10.0  68.4  6.84 36.62 3.66 
3вода—  31.58 —  16.91 —  
4Патока крохмальна78.0  29.33 22.88 15.7  12.25 
Разом10.0 90.0  1009.08 908.17 540.27 486.24 
Втрати 0.9%8.17 4.37 
Вихід10.0 90.0  1000.0  900.0  535.41 481.87 
Зведена рецептура, k=1.002799
#

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Розхід сировин
за сумою фаз
на 782 кг готової продукції
в натурі
в сухих речовинах
в натурі
в сухих речовинах
1Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 471.04 470.33 472.36 471.65 
2Глазур шоколадна99.1  180.74 179.11 181.25 179.62 
3Підварювання сливове69.0  74.08 51.12 74.29 51.26 
4Пюре яблучне10.0  36.62 3.66 36.72 3.67 
5вода—  16.91 —  16.96 —  
6Зареєструватися - це безкоштовно!78.0  15.7  12.25 15.74 12.28 
7Настоянка з-під слив—  11.11 —  11.14 —  
8Лимонна кислота91.2  0.95 0.87 0.95 0.87 
9Есенція сливова—  0.19 —  0.19 —  
Разом—  807.34 717.34 809.6  719.35 
Сумарні пофазні втрати 1.63%11.66 
Інші втрати 0.28%2.01 
Загальні втрати 1.9%13.67 
Вихід90.24 782.0  705.68 782.0  705.68