Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Расчет энергетической ценности: №035 "Радій"

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Общий расход
сырья на 523.2 г
незавернутой
продукции
Содержание
Энергетическая
ценность
белкажирауглеводы
в натурі
в сухих речовинах
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
ккал/г
в рец.
кол-ве,
ккал/кДж
Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 318.51 318.03 — — — — 99.75317.71399.01270.85
Глазур шоколадна99.1  131.92 130.73 4.9 6.4634.5 45.5152.5 69.26542.0715.01
Патока крохмальна78.0  39.81 31.05 — — 0.3 0.1277.3130.78292.25116.34
вода—  25.29 —  — — — — — — — 
Підварювання малинова69.0  14.01 9.67 0.2 0.03— — 68.1 9.54260.036.43
Зареєструватися - це безкоштовно!—  4.65 —  — — — — — — 710.033.02
Лимонна кислота91.2  0.31 0.28 — — — — — — — 
Есенція малинова—  0.19 —  — — — — — — — 
Фарба червона—  0.039—  — — — — — — — 
Итого489.76 6.4945.63427.292171.65
Выход в готовом изделии91.83 480.45 
Согласно ТР ТС 022/2011

Назва сировини

Содержание
углеводы без
сахароспиртов
сахароспирты
без эритрита
органические
кислоты
салатрим
этанол
пищевые
волокна
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
Зареєструватися - це безкоштовно!99.75317.71— — — — — — — — — — 
Глазур шоколадна52.5 69.26— — 0.7 0.92— — — — 6.0 7.92
Патока крохмальна77.3130.78— — — — — — — — — — 
вода— — — — — — — — — — — — 
Підварювання малинова68.1 9.54— — — — — — — — — — 
Зареєструватися - це безкоштовно!— — — — — — — — 100.0 4.65— — 
Лимонна кислота— — — — — — — — — — — — 
Есенція малинова— — — — — — — — — — — — 
Фарба червона— — — — — — — — — — — — 
Итого427.29— 0.92— 4.657.92
Выход в готовом изделии

Рецептури

Розрахунок виконаний згідно:

Додаток 3
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Правила округлення значень енергетичної
цінності харчової продукції

Таблиця 1

Енергетична цінність (калорійність), p кДж/ккалПравила округлення або вказівки
Менше 1Вказується: «1»
Від 1 до 5 включноДо найближчого цілого числа
Від 5 до 100 включноДо найближчого цілого числа, кратного 5
Понад 100До найближчого цілого числа, кратного 10

Правила округлення значень
кількості білків, жирів, вуглеводів харчової продукції

Таблиця 2

Кількість білків, жирів, вуглеводів, гПравило округлення і/або вказівки
Менш 0,5Вказується значення до першого десяткового знака після коми
Від 0,5 до 10 включноДо найближчого значення, кратного 0,5 г
Понад 10До найближчого цілого числа, кратного 1 г

Додаток 4
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Коефіцієнти перерахунку енергетичної цінності основних харчових
речовин харчової продукції

1. Енергетичну цінність, про яку необхідно заявляти, розраховують, використовуючи наступні коефіцієнти перерахунку:

Основні харчові речовини харчової продукціїКоефіцієнти перерахунку
Білки4 ккал/г – 17 кДж/г
Вуглеводи, в тому числі моно- і дисахариди (за винятком цукроспиртів)4 ккал/г – 17 кДж/г
цукроспиртів (за винятком ерітріта)2,4 ккал/г – 10 кДж/г
Еритреї0
Жири, жирні кислоти9 ккал/г – 37 кДж/г
Органічні кислоти3 ккал/г – 13 кДж/г
Салатрім6 ккал/г – 25 кДж/г
Етанол7 ккал/г – 29 кДж/г
Харчові волокна2 ккал/г – 8 кДж/г