Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Расчет энергетической ценности: №052 "Блакитне озеро"

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Общий расход
сырья на 962.7 г
незавернутой
продукции
Содержание
Энергетическая
ценность
белкажирауглеводы
в натурі
в сухих речовинах
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
ккал/г
в рец.
кол-ве,
ккал/кДж
Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 455.9  455.22 — — — — 99.75454.76399.01819.04
Глазур шоколадна99.1  292.03 289.4  4.9 14.3134.5 100.7552.5 153.32542.01582.8 
вода—  175.84 —  — — — — — — — 
Запас фруктово-ягідний60.0  36.39 21.83 — — — — — — — 
Пектин цитрусовий90.0  17.39 15.65 3.5 0.61— — 9.3 1.6252.09.04
Зареєструватися - це безкоштовно!91.2  5.53 5.04 — — — — — — — 
Есенція фруктово-ягідна—  0.27 —  — — — — — — — 
Итого787.14 14.92100.75609.7 3410.88
Выход в готовом изделии80.13 771.41 
Согласно ТР ТС 022/2011

Назва сировини

Содержание
углеводы без
сахароспиртов
сахароспирты
без эритрита
органические
кислоты
салатрим
этанол
пищевые
волокна
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
Зареєструватися - це безкоштовно!99.75454.76— — — — — — — — — — 
Глазур шоколадна52.5 153.32— — 0.7 2.04— — — — 6.0 17.52
вода— — — — — — — — — — — — 
Запас фруктово-ягідний— — — — — — — — — — — — 
Пектин цитрусовий9.3 1.62— — 0.2 0.03— — — — 5.6 0.97
Зареєструватися - це безкоштовно!— — — — — — — — — — — — 
Есенція фруктово-ягідна— — — — — — — — — — — — 
Итого609.7 — 2.07— — 18.49
Выход в готовом изделии

Рецептури

Розрахунок виконаний згідно:

Додаток 3
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Правила округлення значень енергетичної
цінності харчової продукції

Таблиця 1

Енергетична цінність (калорійність), p кДж/ккалПравила округлення або вказівки
Менше 1Вказується: «1»
Від 1 до 5 включноДо найближчого цілого числа
Від 5 до 100 включноДо найближчого цілого числа, кратного 5
Понад 100До найближчого цілого числа, кратного 10

Правила округлення значень
кількості білків, жирів, вуглеводів харчової продукції

Таблиця 2

Кількість білків, жирів, вуглеводів, гПравило округлення і/або вказівки
Менш 0,5Вказується значення до першого десяткового знака після коми
Від 0,5 до 10 включноДо найближчого значення, кратного 0,5 г
Понад 10До найближчого цілого числа, кратного 1 г

Додаток 4
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Коефіцієнти перерахунку енергетичної цінності основних харчових
речовин харчової продукції

1. Енергетичну цінність, про яку необхідно заявляти, розраховують, використовуючи наступні коефіцієнти перерахунку:

Основні харчові речовини харчової продукціїКоефіцієнти перерахунку
Білки4 ккал/г – 17 кДж/г
Вуглеводи, в тому числі моно- і дисахариди (за винятком цукроспиртів)4 ккал/г – 17 кДж/г
цукроспиртів (за винятком ерітріта)2,4 ккал/г – 10 кДж/г
Еритреї0
Жири, жирні кислоти9 ккал/г – 37 кДж/г
Органічні кислоти3 ккал/г – 13 кДж/г
Салатрім6 ккал/г – 25 кДж/г
Етанол7 ккал/г – 29 кДж/г
Харчові волокна2 ккал/г – 8 кДж/г