Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Расчет энергетической ценности: №067 "Ягідка"

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Общий расход
сырья на 60.3 г
незавернутой
продукции
Содержание
Энергетическая
ценность
белкажирауглеводы
в натурі
в сухих речовинах
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
ккал/г
в рец.
кол-ве,
ккал/кДж
Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 27.99 27.95 — — — — 99.7527.92399.0111.68
Глазур шоколадна99.1  18.31 18.15 4.9 0.9 34.5 6.3252.5 9.61542.099.24
вода—  7.77 —  — — — — — — — 
Патока крохмальна78.0  4.25 3.32 — — 0.3 0.0177.313.29292.2512.42
Пюре фруктово-ягідне сортове10.0  1.85 0.19 — — — — — — — 
Зареєструватися - це безкоштовно!90.0  0.59 0.53 3.5 0.02— — 9.3 0.0552.00.31
Лактат натрію40.0  0.53 0.21 — — — — — — — 
Лимонна кислота91.2  0.34 0.31 — — — — — — — 
Есенція фруктово-ягідна—  0.012—  — — — — — — — 
Итого50.66 0.926.3340.87223.65
Выход в готовом изделии82.23 49.58 
Согласно ТР ТС 022/2011

Назва сировини

Содержание
углеводы без
сахароспиртов
сахароспирты
без эритрита
органические
кислоты
салатрим
этанол
пищевые
волокна
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
Зареєструватися - це безкоштовно!99.7527.92— — — — — — — — — — 
Глазур шоколадна52.5 9.61— — 0.7 0.13— — — — 6.0 1.1 
вода— — — — — — — — — — — — 
Патока крохмальна77.313.29— — — — — — — — — — 
Пюре фруктово-ягідне сортове— — — — — — — — — — — — 
Зареєструватися - це безкоштовно!9.3 0.05— — 0.2 — — — — — 5.6 0.03
Лактат натрію— — — — — — — — — — — — 
Лимонна кислота— — — — — — — — — — — — 
Есенція фруктово-ягідна— — — — — — — — — — — — 
Итого40.87— 0.13— — 1.13
Выход в готовом изделии

Рецептури

Розрахунок виконаний згідно:

Додаток 3
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Правила округлення значень енергетичної
цінності харчової продукції

Таблиця 1

Енергетична цінність (калорійність), p кДж/ккалПравила округлення або вказівки
Менше 1Вказується: «1»
Від 1 до 5 включноДо найближчого цілого числа
Від 5 до 100 включноДо найближчого цілого числа, кратного 5
Понад 100До найближчого цілого числа, кратного 10

Правила округлення значень
кількості білків, жирів, вуглеводів харчової продукції

Таблиця 2

Кількість білків, жирів, вуглеводів, гПравило округлення і/або вказівки
Менш 0,5Вказується значення до першого десяткового знака після коми
Від 0,5 до 10 включноДо найближчого значення, кратного 0,5 г
Понад 10До найближчого цілого числа, кратного 1 г

Додаток 4
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Коефіцієнти перерахунку енергетичної цінності основних харчових
речовин харчової продукції

1. Енергетичну цінність, про яку необхідно заявляти, розраховують, використовуючи наступні коефіцієнти перерахунку:

Основні харчові речовини харчової продукціїКоефіцієнти перерахунку
Білки4 ккал/г – 17 кДж/г
Вуглеводи, в тому числі моно- і дисахариди (за винятком цукроспиртів)4 ккал/г – 17 кДж/г
цукроспиртів (за винятком ерітріта)2,4 ккал/г – 10 кДж/г
Еритреї0
Жири, жирні кислоти9 ккал/г – 37 кДж/г
Органічні кислоти3 ккал/г – 13 кДж/г
Салатрім6 ккал/г – 25 кДж/г
Етанол7 ккал/г – 29 кДж/г
Харчові волокна2 ккал/г – 8 кДж/г