Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Расчет энергетической ценности: №053 "Горянка"

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Общий расход
сырья на 300.9 г
незавернутой
продукции
Содержание
Энергетическая
ценность
белкажирауглеводы
в натурі
в сухих речовинах
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
ккал/г
в рец.
кол-ве,
ккал/кДж
Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 105.77 105.61 — — — — 99.75105.51399.0422.02
Цукати вийнятий з сиропу70.0  90.15 63.11 — — — — — — — 
Глазур шоколадна99.1  82.14 81.4  4.9 4.0234.5 28.3452.5 43.12542.0445.2 
вода—  24.47 —  — — — — — — — 
Пектин цитрусовий92.0  5.86 5.39 3.5 0.21— — 9.3 0.5452.03.05
Зареєструватися - це безкоштовно!91.2  0.6  0.55 — — — — — — — 
Есенція цитрусова—  0.092—  — — — — — — — 
Итого256.06 4.2328.34149.17870.27
Выход в готовом изделии82.97 249.66 
Согласно ТР ТС 022/2011

Назва сировини

Содержание
углеводы без
сахароспиртов
сахароспирты
без эритрита
органические
кислоты
салатрим
этанол
пищевые
волокна
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
Зареєструватися - це безкоштовно!99.75105.51— — — — — — — — — — 
Цукати вийнятий з сиропу— — — — — — — — — — — — 
Глазур шоколадна52.5 43.12— — 0.7 0.57— — — — 6.0 4.93
вода— — — — — — — — — — — — 
Пектин цитрусовий9.3 0.54— — 0.2 0.01— — — — 5.6 0.33
Зареєструватися - це безкоштовно!— — — — — — — — — — — — 
Есенція цитрусова— — — — — — — — — — — — 
Итого149.17— 0.58— — 5.26
Выход в готовом изделии

Рецептури

Розрахунок виконаний згідно:

Додаток 3
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Правила округлення значень енергетичної
цінності харчової продукції

Таблиця 1

Енергетична цінність (калорійність), p кДж/ккалПравила округлення або вказівки
Менше 1Вказується: «1»
Від 1 до 5 включноДо найближчого цілого числа
Від 5 до 100 включноДо найближчого цілого числа, кратного 5
Понад 100До найближчого цілого числа, кратного 10

Правила округлення значень
кількості білків, жирів, вуглеводів харчової продукції

Таблиця 2

Кількість білків, жирів, вуглеводів, гПравило округлення і/або вказівки
Менш 0,5Вказується значення до першого десяткового знака після коми
Від 0,5 до 10 включноДо найближчого значення, кратного 0,5 г
Понад 10До найближчого цілого числа, кратного 1 г

Додаток 4
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Коефіцієнти перерахунку енергетичної цінності основних харчових
речовин харчової продукції

1. Енергетичну цінність, про яку необхідно заявляти, розраховують, використовуючи наступні коефіцієнти перерахунку:

Основні харчові речовини харчової продукціїКоефіцієнти перерахунку
Білки4 ккал/г – 17 кДж/г
Вуглеводи, в тому числі моно- і дисахариди (за винятком цукроспиртів)4 ккал/г – 17 кДж/г
цукроспиртів (за винятком ерітріта)2,4 ккал/г – 10 кДж/г
Еритреї0
Жири, жирні кислоти9 ккал/г – 37 кДж/г
Органічні кислоти3 ккал/г – 13 кДж/г
Салатрім6 ккал/г – 25 кДж/г
Етанол7 ккал/г – 29 кДж/г
Харчові волокна2 ккал/г – 8 кДж/г