Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зареєструватися - это бесплатно;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail;
3) Войти.

Расчет энергетической ценности: №012 "Гусі- лебеді"

Назва сировини

Масова частка сухих речовин, %
Общий расход
сырья на 379.5 г
незавернутой
продукции
Содержание
Энергетическая
ценность
белкажирауглеводы
в натурі
в сухих речовинах
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
ккал/г
в рец.
кол-ве,
ккал/кДж
Зареєструватися - це безкоштовно!99.85 153.2  152.97 — — — — 99.75152.82399.0611.27
Глазур шоколадна99.1  95.95 95.09 4.9 4.7 34.5 33.1 52.5 50.37542.0520.05
Молоко незбиране згущене з цукром74.0  90.2  66.75 7.2 6.498.5 7.6755.5 50.06328.0295.86
Патока крохмальна78.0  23.51 18.34 — — 0.3 0.0777.3118.18292.2568.71
Ядро кешью смаженого97.5  17.32 16.89 15.3 2.6546.4 8.0432.695.66574.099.42
Зареєструватися - це безкоштовно!70.0  10.31 7.22 — — — — — — — 
Коньяк—  3.86 —  — — — — — — 240.09.26
Есенція цитрусова—  0.18 —  — — — — — — — 
Итого357.26 13.8448.88277.091604.57
Выход в готовом изделии91.97 349.03 
Согласно ТР ТС 022/2011

Назва сировини

Содержание
углеводы без
сахароспиртов
сахароспирты
без эритрита
органические
кислоты
салатрим
этанол
пищевые
волокна
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
%
в рец.
кол-ве, г
Зареєструватися - це безкоштовно!99.75152.82— — — — — — — — — — 
Глазур шоколадна52.5 50.37— — 0.7 0.67— — — — 6.0 5.76
Молоко незбиране згущене з цукром55.5 50.06— — 0.4 0.36— — — — — — 
Патока крохмальна77.3118.18— — — — — — — — — — 
Ядро кешью смаженого32.695.66— — — — — — — — 3.0 0.52
Зареєструватися - це безкоштовно!— — — — — — — — — — — — 
Коньяк— — — — — — — — 33.3 1.29— — 
Есенція цитрусова— — — — — — — — — — — — 
Итого277.09— 1.03— 1.296.28
Выход в готовом изделии

Рецептури

Розрахунок виконаний згідно:

Додаток 3
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Правила округлення значень енергетичної
цінності харчової продукції

Таблиця 1

Енергетична цінність (калорійність), p кДж/ккалПравила округлення або вказівки
Менше 1Вказується: «1»
Від 1 до 5 включноДо найближчого цілого числа
Від 5 до 100 включноДо найближчого цілого числа, кратного 5
Понад 100До найближчого цілого числа, кратного 10

Правила округлення значень
кількості білків, жирів, вуглеводів харчової продукції

Таблиця 2

Кількість білків, жирів, вуглеводів, гПравило округлення і/або вказівки
Менш 0,5Вказується значення до першого десяткового знака після коми
Від 0,5 до 10 включноДо найближчого значення, кратного 0,5 г
Понад 10До найближчого цілого числа, кратного 1 г

Додаток 4
до технічного регламенту Митного союзу
«Харчова продукція в частині її маркування» (ТР ТС 022/2011)

Коефіцієнти перерахунку енергетичної цінності основних харчових
речовин харчової продукції

1. Енергетичну цінність, про яку необхідно заявляти, розраховують, використовуючи наступні коефіцієнти перерахунку:

Основні харчові речовини харчової продукціїКоефіцієнти перерахунку
Білки4 ккал/г – 17 кДж/г
Вуглеводи, в тому числі моно- і дисахариди (за винятком цукроспиртів)4 ккал/г – 17 кДж/г
цукроспиртів (за винятком ерітріта)2,4 ккал/г – 10 кДж/г
Еритреї0
Жири, жирні кислоти9 ккал/г – 37 кДж/г
Органічні кислоти3 ккал/г – 13 кДж/г
Салатрім6 ккал/г – 25 кДж/г
Етанол7 ккал/г – 29 кДж/г
Харчові волокна2 ккал/г – 8 кДж/г